42 43 07 04 mail@mettehornbaek.dk

LAVT SELVVÆRD

 

Dit selvværd hænger sammen med, hvordan du tænker om dig selv. De tanker du har om dig selv bliver til din sandhed og præger din måde at leve dit liv på. Særligt kendetegnende ved lavt selvværd er mindreværdsfølelse, usikkerhed og med et fokus på egne nederlag. Stemmen kan være lav og kropsholdningen er let foroverbøjet.

Lavt selvværd kan også vise sig ved en selvhævdende facon, hvor de føler sig som noget særligt og hævet over andre. Under facaden gemmer sig et usikkert, sårbart menneske med lav selvværdsfølelse. 

 

Kender du til lavt selvværd?

 • Har du selvkritiske tanker?
 • Stiller du høje krav til dig selv?
 • Har en indre perfektionist
 • Sammenligner du dig med andre?
 • Føler du dig handlingslammet og fastlåst?
 • Har du følelsen af ikke at være god nok?
 • Har du svært ved at sige, hvad du tænker og føler?
 • Kredser dine tanker om, hvad andre synes om dig?
 • Higer du efter andres anerkendelse og ros?
 • Er du genert, stille og tilbageholdende?
 • Du føler dig ikke værdsat som den du er
 • Du mærker ikke dine behov og hvis du gør overhører du dem

 

Et godt selvværd

Et bedre selvværd er kendetegnende ved, at vi har positive tanker om os selv og føler os værdifulde. Når vi har et bedre selvværd bliver livet lettere at leve og det frigiver energi til at fokusere på de gode ting i livet. Selvværd er at elske sig selv præcis som vi er.

 

Årsager til lavt selvværd

Lavt selvværd har ofte rødder tilbage fra barndommen, hvor barnet manglede kærlighed og nærvær fra sine forældre. Barnet blev overhørt, misforstået, irettesat eller afvist. Barnet fik en følelse af ikke at være god nok og gjorde alt for at tilpasse sig forældrenes behov, for at få kærlighed og accept. Forældrene fra fraværende og stressede. Lavt selvværd kan også opstå, når vi møder modgang i livet ved f.eks. skilsmisse, fyring, arbejdsløshed og parforholdsproblemer. 

Kender du til pleaseren som konstant behager andres behov og ikke får sagt, hvad du mener?
Eller kender du til den indre dommer, der konstant slår dig selv oven i hovedet, fordi du igen ikke har gjort det godt nok?

Behandling med samtaleterapi

Det at blive mødt med et kærligt nærvær og accept er en helende proces. I terapien hjælper jeg dig med at opdage dine uhensigtsmæssige tankemønstre og dernæst at omstrukturere de negative tanker. I terapien arbejder vi på at få kontakt til din konstruktive side af dig og som over tid vil få mere plads i dig.
Du vil over tid mærke en voksende tro på dig selv, værdsætte dig selv og styrke din egen medfølelse og selvaccept.
I behandlingen af lavt selvværd bruger jeg metoder fra den kognitive, adfærdsmæssige og psykodynamiske psykologi.

 

Du har kritiseret dig selv i årevis, og det har ikke virket. Prøv at anerkende dig selv og se hvad der sker. Louise Hay.