COACHING

Helhedsorienteret Life Coaching

Psykoterapeut Mette Hornbæk

Du kan med coaching skabe positive forandringer og det vil jeg rigtig gerne hjælpe med dig med.

Skab klarhed med coaching

Jeg er uddannet Life Coach, som er en helhedsorienteret coaching form, som favner det hele menneske.

Coaching er en effektiv samtaleteknik som hjælper dig til at blive mere bevidst om dine tankemønstre. De handlingsmønstre, som spænder ben for dig og forhindrer dig i at leve det liv, du gerne vil. I coachingen arbejder vi med at bryde de negative handlingsmønstre og få nogle nye konstruktive måder at handle på.

Bliv klar på, hvad du vil med dit liv og udlev dine drømme

Hvad ønsker du skal være anderledes i dit liv? Jeg hjælper dig med at undersøge, hvad du gerne vil, og sammen sætter vi mål op for, hvordan du når derhen. Måske vil du gerne skifte job, vil have en sundere livsstil, få mere tid i hverdagen eller udvide dit sociale netværk. Eller måske noget helt andet? Jeg hjælper dig med at finde ind til din længsel og guider dig i din proces.

Bruger du ofte  ”man”, “bør”, ”skal”, “altid” og “aldrig”?

Bruger du ofte ”man”, når du omtaler dig selv? Så er det måske på høje tid at du bliver mere tydelig og står ved dig selv. Hvis du ligger under for at du ”skal” frem for at noget du reelt har lyst til, er det måske på høje tid at du finder ud hvad der skaber glæde og tager aktive valg. Få vendt skuden, så du tager føringen i dit liv og finder vej til en mere tydelig version af dig selv.

Med coaching kan du få mere balance i livet

Hvordan er balancen mellem arbejdsliv, familie og fritidsliv? Stemmer dine værdier med det liv du lever i dag? Måske lever du efter devisen om at du skal nyde før du kan yde. Hvem siger at det absolut behøver at være sådan? Få hjælp til at få tydeliggjort, hvilke værdier, der er vigtige for dig.

Life-coaching-Mette-Hornbæk

Udnyt dine muligheder og potentialer

Bliv bevidst om de ressourcer du har i dig og bliv bedre til at bruge dem konstruktivt. I coaching arbejder vi på at finde dine potentialer og bruge dine ressourcer konstruktivt.

Med coaching kan du få hjælp til at håndtere din stress

Vi undersøger hvad der stresser dig og får bremset den negative spiral. Sammen arbejder vi med dine stresssymptomer og forebygger, at de opstår igen.

Hvad er forskellen på coaching og terapi?

Coaching er rettet mod nuet og fremtiden. Et par typiske spørgsmål jeg stiller i en coaching session kan være ”hvad vil du gerne opnå” og/eller ”hvad vil du gerne have ud af dagens session”. Sammen undersøger vi, hvordan din situation er i dag og hvilke strategier der skal til for at opnå dine mål og ønsker. Forudsætningen for en at coachingen bærer frugt er at klienten er velfungerende og er i stand til at handle på de mål som vi aftaler. Jeg kan hurtigt vurdere om der brug for coaching eller om et terapeutisk forløb vil være mere givende. Hvis klienten er for tynget af svære følelser vil et terapeutisk forløb være mere givende.

Terapi kan også være rettet mod her-og-nu og kan tage afsæt i oplevelser fra fortiden. I terapi arbejder vi dybere ind i temaer som kan være smertelige og traumatiske. Terapi sigter mod en helende og forløsende udvikling.

“Lev ikke i fortiden, drøm ikke om fremtiden, koncentrer dit sind om nuet.”
Buddha