Den første samtale

Ved den første samtale undersøger vi, hvad du gerne vil arbejde med. For nogle er det klart, hvad de gerne vil have hjælp til. For andre kan det være mere diffust og de kan mærke, at de mistrives. Sammen indkredser vi, hvilken problemstilling du gerne vil have hjælp til. Ofte vil det være muligt allerede ved første samtale at arbejde med en del af problemstillingen.

Jeg ser terapi som et samarbejde og min opgave er at skabe et rum som er præget af en god kontakt med nærvær og tillid. Ved vores første møde får du et indtryk af mig som terapeut og du får en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder. Derudover fortæller jeg dig om mine forventninger til samarbejdet og vi aftaler, hvor ofte vi skal mødes.

Jeg vil anbefale dig at medbringe en blok/dagbog, som du kan bruge til dine nye indsigter og til eventuelle hjemmeopgaver.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte mig på 42 43 07 04 eller mail@mettehornbaek.dk